Aktiviteter

November 2018

12/11
Asyl i Järfälla

Asyl i Järfälla 12 veckors kostnadsfritt program för asylsökande över 18 år.

Nya kursdatum 5 november och  12 november anmäl på integration@Jarfalla.se

Svenska samhällsintroduktion arbetsmarknadsinformation arbetsplatsbesök och mentorskap.

Välkommen till Järfälla!

Tid: 12/11 00:00

Plats: Kvarnvägen 6 , 17764, Järfälla

Kontakt: Catrin Åhlberg Karassava, 0700023711 eller integration@jarfalla.se

Kontakta oss på sociala medier:
Facebook ny i Järfälla APP Etablerad http://jarfalla.etablerad.com (info på olika språk

Arrangör: Asyl i Järfälla

Senaste datum för anmälan: 12/11