Aktiviteter

November 2018

21/11
هل أنت طالب لجوء أو قادم حديثاَ إلي مدينة ستكهولم؟ Bli volontär och träffa andra! Become a volunteer and meet others! onsdagar kl 15-17

English below
Vill du göra något roligt och meningsfullt? Välkommen på möte med IM! Vi berättar om föreningar (ideella organisationer) i Stockholm, hur du kan bli volontär och hjälper dig att hitta en förening som passar dig.

I Stockholm finns många föreningar som jobbar med till exempel barn och ungdomar, sociala aktiviteter, politiska frågor, sport, kultur, religion, djur, natur, språkträning och mycket annat.

Som medlem eller volontär i en förening träffar du nya människor, övar svenska och kan påverka samhället. Du får också erfarenhet, ett kontaktnät och en referens som är bra när du söker jobb.

Vad? Träffa organisationen Individuell Människohjälp (IM) och få hjälp att hitta en förening (ideell organisation).
Var? IM:s kontor på Medborgarplatsen, Västgötagränd 17, Stockholm.
När? Drop-in varje onsdag till december 2018 kl 15:00-17:00.
Läs mer: IM Stockholm på Facebook (se eventet “Guidning: Vill du bli volontär?”)

Lokalen är anpassad för rullstol. Barn är välkomna tillsammans med en vuxen.

Vid frågor, maila emelie.thornberg@manniskohjalp.se
070-410 03 49

I samarbete med Volontärbyrån.

Become a volunteer and meet others!
Are you an asylum seeker or new in Stockholm? Do you want to do something fun and meaningful? Welcome to a meeting with IM! We tell you about non-profit organisations in Stockholm, how you can volunteer for one and help you find one that matches your interest and experience.

In Stockholm there are many organisations that work with for example children and youth, social activities, political issues, sports, culture, arts, religion, animals, the environment, language training and much else. As a member or volunteer in an organisation you meet new people, practice Swedish and can influence society. You also get experience, new contacts and a reference that are helpful when you apply for a job.

What? Meet the organisation IM and get support to find a voluntary organisation.
Where? IM’s office at Medborgarplatsen, Västgötagränd 17.
When? Drop-in every Wednesday August to December 2018: 15:00-17:00.

Read more: IM Stockholm at Facebook (see the event: “Guidning: Vill du bli volontär?”)

The place is accessible for wheelchairs. Children are welcome together with an adult.

For questions: emelie.thornberg@manniskohjalp.se
070-410 03 49
In collaboration with Volontärbyrån.

Tid: 21/11 00:00

Plats: Västgötagränd 17, 118 28, Stockholm

Kontakt: Emelie Thornberg, 0704100349 eller emelie.thornberg@manniskohjalp.se

Kontakta oss på sociala medier:
Event på Facebook: "Guidning: Vill du bli volontär?"

Arrangör: Individuell Människohjälp (IM)