Aktiviteter

Mars 2019

21/3
Samhällsinformation i Jakobsbergskyrkan – Att vara ny Sverige

Välkommen på träff med samhällsinformation på temat Att vara ny Sverige. Sociala Missionens jurist informerar.

Tid: 21/3 17:30

Plats: KVARNPLAN 20, 177 64, Järfälla

Kontakt: Beatrice Amsenius, 08-55602307 eller beatrice.a@socialamissionen.se