Aktiviteter

April 2019

03/4
Samhällsinformation i Tenstakyrkan – Att betala skatt i Sverige

Välkommen på träff med samhällsinformation om temat Att betala skatt i Sverige. Sociala Missionens jurist informerar.

Tid: 03/4 17:00

Plats: Tisslingeplan 30, 163 61, Spånga

Kontakt: Beatrice Amsenius, 08-55602307 eller beatrice.a@socialamissionen.se