Aktiviteter

Augusti 2019

20/8
Svenska från dag ett, Etableras i Sverige

Välkommen att börja studera hos oss!

På kursen Etableras i Sverige får du som är asylsökande studera på heltid, alla vardagar mellan 8.30 och 14.30. Vi har också en kurs för dig som är analfabet.

Kursinnehåll:

  • Svenska som andraspråk på den nivå deltagaren befinner sig på
  • Att leva i det svenska samhället
  • Utflykter
  • Kulturellt innehåll som musik, teater etc.
  • Estetiskt innehåll

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • Ha ökat sina kunskaper i svenska språket
  • Ha en bättre förståelse för Sverige och den svenska kulturen
  • Ha ett ökat självförtroende

Intyg som ges efter avslutad utbildning:

  • Möjlighet till intyg/betyg på uppnådd nivå i svenska
  • Intyg på avklarad etableringskurs

Etableras i Sverige på Botkyrka Folkhögskola har som främsta mål att du efter avslutad utbildning ska ha tagit ett stort steg närmare ditt mål i livet. För att nå dit, erbjuder vi dig ett gediget och genomarbetat innehåll med fokus på svenska, samhällskunskap och kultur.

Bland annat arbetar vi med svenska språket med delat fokus på både arbetslivet och det sociala livet, samhällskunskap i syfte att förmedla information om det politiska systemet i Sverige, svensk lag och allmän kännedom om det svenska samhället, arbete kring svensk kultur, med fokus på kulturskillnader och kända svenska kulturella verk etc.
Vi tror på lärande genom gemenskap över gränserna, därför träffar du ofta deltagare i andra kurser i bland annat fysiska eller estetiska aktiviteter, fika, utflykter, temadagar och liknande.

Här kan du anmäla intresse: https://botkyrkafolkhogskola.org/kurser/

Tid: 20/8 08:30

Plats: Tomtbergavägen 14, 14567, Norsborg

Kontakt: Botkyrka folkhögskola, 0853470880 eller info@botkyrkafolkhogskola.org

Kontakta oss på sociala medier:
https://www.facebook.com/botkyrkafolkhogskola/

Senaste datum för anmälan: 15/4

Anmälan krävs.