Aktiviteter

Mars 2019

18/3
Svenska på modersmålets grund (tigrinja, amarinja) Kanka Shweden BTGRIGNA / Yeswdn Kanka BAMARIGNA Copy

Svenskundervisning med utgångspunkt från Tigrinska och Amariska

Tid: 18/3 14:00

Plats: Skogängsvägen 59, 16341, Spånga

Kontakt: Eyob Tecle, 08-795 83 40 eller eyob.tecle@blavagen.nu

Arrangör: Spånga Blåband