Är du asylsökande?

Vilka aktiviteter skulle du vilja delta i? Skriv till oss och berätta, mejladress tia.stockholm@lansstyrelsen.se.

What activities would you like to participate in? Send an email to tia.stockholm@lansstyrelsen.se and tell us!


« Fler nyheter