Efterlysningar

November 2018

21/11
Vi söker personer som vill engagera sig för unga asylsökandes rätt till en meningsfull aktivitet!

Rädda Barnen söker dig som en gång i veckan kan delta tillsammans med asylsökande från 18 år och uppåt, i olika aktiviteter utefter deras behov och intressen. Det kan handla om olika aktiviteter som främjar kultur, idrott eller att engagera sig i olika typer av föreningsliv. Alla ideella ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret i samband med en intervjun i Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg. Vid intresse eller frågor kontakta gärna Maliha Khan, Projektledare

Arrangör: 

Direktlänk

21/11
Vi söker dig som är utbildad lärare eller förskollärare

Skolyrkessvenska för asylsökande lärare. Vi söker dig som är utbildad lärare eller förskollärare, eller som arbetat som lärare eller förskollärare. Kursen i svenska läser du tillsammans med andra lärare och det ges också möjlighet att delta i praktik och studiebesök. I slutet av kursen kommer du ges möjlighet att testa dina kunskaper och därmed också erhålla nationellt betyg i Svenska för invandrare. Vid frågor kontakta gärna oss på nyny@stockholm.se Datum och tid 2018-08 till 2018-12 (ansökan krävs allra senast 2018-08-01 till nyny@stockholm.se)

Plats: Åsö Vuxengymnasium, Blekingegatan 55, 118 94 , Stockholm

Kontakt: Johan Eriksson, nyny@stockholm.se

Arrangör: 

Direktlänk