Resurser

December 2018

11/12
Ställ ut på mässan 12 december!

Berätta om TIA-aktiviteter på mässan i Vårby Gård! Sprid information om TIA-aktiviteter och om kommande mässor till asylsökande! Välkommen att delta!

Kontakt: Natte Högberg natte.hogberg@abf.se på ABF i Huddinge håller i mässan och svarar på frågor om den. Mer allmänna frågor ställs till Martin G Johansson martin.g.johansson@lansstyrelsen.se ,

Arrangör: