Resurser

Januari 2019

20/1
Vi söker dig som är utbildad lärare eller förskollärare

Skolyrkessvenska för asylsökande lärare. Vi söker dig som är utbildad lärare eller förskollärare, eller som arbetat som lärare eller förskollärare. Kursen i svenska läser du tillsammans med andra lärare och det ges också möjlighet att delta i praktik och studiebesök. I slutet av kursen kommer du ges möjlighet att testa dina kunskaper och därmed också erhålla nationellt betyg i Svenska för invandrare. Vid frågor kontakta gärna oss på nyny@stockholm.se Datum och tid 2018-08 till 2018-12 (ansökan krävs allra senast 2018-08-01 till nyny@stockholm.se)

Plats: Åsö Vuxengymnasium, Blekingegatan 55, 118 94 , Stockholm

Kontakt: Johan Eriksson, nyny@stockholm.se

Arrangör: