Resurser

Januari 2019

20/1
Vi söker personer som vill engagera sig för unga asylsökandes rätt till en meningsfull aktivitet!

Rädda Barnen söker dig som en gång i veckan kan delta tillsammans med asylsökande från 18 år och uppåt, i olika aktiviteter utefter deras behov och intressen. Det kan handla om olika aktiviteter som främjar kultur, idrott eller att engagera sig i olika typer av föreningsliv. Alla ideella ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret i samband med en intervjun i Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg. Vid intresse eller frågor kontakta gärna Maliha Khan, Projektledare

Arrangör: