Om webbplatsen

Webbplatsen TIA Stockholm samlar aktiviteter som har fått statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholm för att göra insatser för asylsökande över 18 år.