Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Assyriska kvinnoförbundet

Adress: Hantverksvägen 2, 1 tr upp, 151 65 Södertälje

Kontakt: Nursel Awrohum, 076-0065859 eller nursel.awrohum@gmail.com

Asyl i Järfälla

Asyl i Järfälla är ett 12 veckors kostnadsfritt program för asylsökande. Språkcirklar i svenskaspråket samhällsinformation arbetsmarknadsintroduktion arbetsplatsbesök och mentorskap. Järfälla kommun i samverkan med ABF Studieförbundet Vuxenskolan lokalt förening och näringsliv.

Adress: Kvarnvägen 6 Järfälla, 17764 Järfälla

Kontakt: Catrin Åhlberg Karassavas, 08-0700023711 eller catrin.ahlberg.karassava@jarfalla.se

B

Bromma KFUM

Bromma KFUM är en ideell förening som erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Och KFUM utgår från en helhetssyn på människan, som möter människors aktuella behov. Vi erbjuder idrottsintroduktion för unga vuxna och vuxna, Yoga för unga kvinnor och mammor samt en Kreativ mötesplatsverksamhet . Med fokus på hälsa,inkludering,integration, ökad självkänsla och välmående både fysiskt och psykiskt.

E

Equmeniakyrkan Hallunda

EQUMENIAKYRKAN HALLUNDA ligger centralt belägen i Hallunda centrum. Församlingen startades när Norra Botkyrka byggdes, med visionen att tjäna människor i den nybyggda stadsdelen. Församlingen präglas av en stor blandning av nationaliteter. Den organiserar ett stort utbud av verksamheter, utöver gudstjänster, såväl för barn och ungdomar som för vuxna. Idag har församlingen 295 medlemmar. Det finns en bred kultur- och språkkompetens bland anställda och volontärer. Församlingen erbjuder gudstjänster och övriga samlingar på olika språk.

Adress: Hallunda Torg 2, 145 68 Norsborg

Kontakt: Carin Hemmati, eller carin.hemmati@telia.com

F

H

I

Individuell Människohjälp (IM)

IM arbetar i Sverige och Stockholm för att öka människors möjligheter att delta i samhället. Vi skapar mötesplatser med människor engagemang i fokus. Vi tror på ett starkt civilsamhälle och involverar därför volontärer i vårt arbete. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, språkfika, läxhjälp, kompismatchning, sociala aktiviteter och en föreningsguidning. Läs mer: IM Stockholm på Facebook

Adress: Västgötagränd 17, 118 28 Stockholm

Kontakt: Emelie Thornberg, 0704100349 eller emelie.thornberg@manniskohjalp.se

Initiatives of Change - Sverige

Initiatives of Change (IofC) är en världsomspännande rörelse av människor som engagerar sig för förändringar i samhället med förankring i individer som är villiga att själva förändra sina motiv och beteenden.

Adress: Pionvägen 19, 191 47 Sollentuna

Kontakt: Nik Dahlström, 0705805958 eller nikdeedahlstrom@gmail.com

Interkulturella KunskapsCentret

IKC är en ideell föreningen som erbjuder kostnadsfritt verksamheter för asylsökande i forma av: Dagverksamhet med språkkaféer, studiebesök, stadsvandringar och samhällsinformation. Kurser i svenska med samhällsorientering och Hälsofrämjande aktiviteter. För unga asylsökande har vi en lokal med musikstudio där personer som är intresserade att arbeta med musik kan vistas och arbeta med skapande av musik och/eller sång.

Adress: Järnbärarvägen 10, 127 33 Skärholmen

Kontakt: Ruben Tastas, 076-9121824 eller info@interkulturella.com

J

Jakobsbergskyrkan

Jakobsbergskyrkan är en församling i centrala Jacobsberg med 361 medlemmar och stor verksamhet med körverksamhet, barnverksamhet och öppen verksamhet som "Träffpunkt Kvarnplan" där upp till fyrtio personer träffas varje vecka för gemenskap, sång och musik och församlingens språkcafé.

Adress: KVARNPLAN 20, 177 64 Järfälla

Kontakt: Kajsa Åkesson, eller kajsaaakesson@gmail.com

K

L

M

Missionskyrkan i Upplands-Väsby

MISSIONSKYRKAN UPPLANDS VÄSBY har 136 medlemmar och en pastor anställd. Gudstjänst firas i kyrkorummet varje söndag. I samma lokal firar en syrisk ortodox församling gudstjänst varje lördag. Församlingen har aktivt barn och ungdomsarbete t.ex. barnkör och scouter. Kyrkans dagledigträffar är öppna för alla. Ett flertal grupper och kommittéer finns, för bl. a. diakoni och internationellt arbete.

Adress: Herrgårdsvägen 45, 19478 Upplands Väsby

Kontakt: Ingemar Jarlebring, eller jarlebring@yahoo.se

R

Rädda Barnen

Rädda Barnen vill genom TIA Stockholm ge möjlighet för unga asylsökande i åldern 18 år och uppåt tillsammans med etablerade personer i Sverige att delta på olika typer av aktiviteter som finns runt om i Stockholm. Det kan handla om olika initiativ som främjar kultur, idrott, arbete eller att engagera sig i olika typer av föreningsliv. • Är du en asylsökande ungdom som vill prova på en ny aktivitet eller bli engagerad i en förening på din fritid? • Har du aktiviteter eller verksamhet som du vill att fler ungdomar ska få chansen att vara en del av? Kontakta: Maliha Khan på telefon 086989344 eller maliha.khan@rb.se

Kontakt: Maliha Khan, 086989344 eller maliha.khan@rb.se

Right To Play

Right To Play arbetar med ett program där ensamkommande och nyanlända ungdomar får praktisera sin svenska, få nya kunskaper, nya erfarenheter, nya kompisar och kontakter samt där vi har en massa kul tillsammans - allt genom idrotten! I vårt projekt med TIA Stockholm fokuserar vi på att du som asylsökande mellan 18-24 år ska få ta del av vårt program, och lära dig mer om den svenska arbetsmarknaden: hur du skriver ett CV och varför det är bra att ha, hur en arbetsintervju går till, hur det är att jobba i Sverige, öva din praktiska svenska, få nya kontakter, nya erfarenheter och samtidigt ha en massa kul!

Kontakt: Frida Olsson, eller folsson@righttoplay.com

Rissnekyrkan

Rissnekyrkan har 211 medlemmar och är den enda svenskspråkiga kyrkan i Rissne. Rissne som samhälle präglas av inflyttning och Rissnekyrkan är en öppen kyrka mitt i Rissne som är tillgänglig för alla åldrar. Vi vill finnas som samverkanspart lokalt för att skapa ett tryggt område byggt på att vi ser och hjälper varandra i livets olika skeden. Människor med olika tro eller ingen tro välkomnas in i våra olika verksamheter. Vi vill att vår kyrka ska få vara en naturlig mötesplats för alla som söker en gemenskap som präglas av omsorg, respekt och kärlek. Rissnekyrkan har verksamhet inom musik- körer, barn och ungdom, stickkafé och en öppen förskola. Hjärtat av verksamheten är den öppna förskolan som har runt 7200 besök årligen av runt 300 familjer. Många av föräldrarna som kommer till förskolan är utlandsfödda och en hel del är asylsökande. Rissnekyrkan mottog Sundbybergs integrationspris år 2015 för denna verksamhet.

Adress: Kasernvägen 7, 174 59 Sundbyberg

Kontakt: Anna-Carin Klingsbo, eller pastor@rissnekyrkan.se

S

Sociala Missionen

Sociala Missionen arbetar för en rättvisare värld. Vår uppgift är att ge människor i utsatta livssituationer stöd för att kunna ta makten över sina egna liv. Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening som sedan starten 1917 har arbetat med att bekämpa orättvisor, ge råd och stöd och driva opinionsarbete på det sociala och diakonala området. Våra medlemmar är ett 40-tal föreningar och församlingar inom Equmeniakyrkan i Stockholmsområdet. Enheten Råd och stöd erbjuder rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi driver också samarbetsprojekt för asylsökande tillsammans med flera av Sociala Missionens medlemsförsamlingar, samt arbetar med informations- och påverkansarbete.

Adress: Högbergsgatan 31A, 11620 Stockholm

Kontakt: Beatrice Amsenius, 0855602307 eller info@socialamissionen.se

Södertälje missionskyrka

SÖDERTÄLJE MISSIONSFÖRSAMLING bildades 1865 och har idag 343 medlemmar. Församlingen bedriver ett stort barn- och ungdomsarbete. Sedan många år tillbaka är församlingen präglad av att finnas i Södertälje med sin stora mångfald av nationaliteter och det finns en omfattande och lång erfarenhet av studieverksamhet med nyanlända.

Adress: Karlslundsgatan 2, 151 35 Södertälje

Kontakt: Margareta Fränne, eller margareta@telgemission.se

Spånga Blåband

Kurserna är flexibla utifrån din bakgrund och dina förkunskaper. Innehållet består av att träna sig i det svenska språket, lära sig om samhället och ta del av svenska koder och vad som är viktigt i mötet med svenskt vardagsliv. Du är med i samtal om hur det svenska samhället fungerar, om normer och värderingar. I dessa samtal har frågor om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter sin givna plats. Du får lära dig om yrkeslivet och hur du hittar och söker jobb i Sverige. Ibland gör vi studiebesök och utflykter för att lära oss mer och att få se andra miljöer än den egna stadsdelen. Det kan vara till apotek, bibliotek och annan samhällsservice, men även till muséer och kulturella inrättningar

Adress: Skogängsvägen 59 , 16341 Spånga

Kontakt: Hans Danielson, 076760573 eller hans.danielson@blavagen.nu

Stockholms stads utbildningsförvaltning

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolverksamheten, det vill säga grundskola (inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg), grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Adress: Hantverkargatan 2F (besöksadress), Stockholm

Svenskeritreanska solidaritetsrörelsen

Adress: Borgarfjordsgatan 12, 16425 Kista

T

Tenstakyrkan

Tenstakyrkan har 124 medlemmar och består av människor från olika bakgrund och från olika länder, som hör samman med varandra genom tron på Jesus. Genom åren har Tenstakyrkan varit hem åt olika kristna församlingar, vars medlemmar fått fly från länder i Levanten och Mellanöstern, där kristna än i dag är svårt förföljda. Det har gjort att en mycket speciell gemenskap mellan kristna i olika kyrkofamiljer har vuxit fram i Tenstakyrkan. Idag har också en koptisk församling och en syrisk-katolsk församling sin verksamhet i Tenstakyrkan. Dessa två församlingar samlar stora grupper till gudstjänsterna, barnverksamhet och annan social verksamhet. Tenstakyrkan har ett rikt musikliv. Tensta Gospel Choir är den första och äldsta av gospelkörerna i Tenstakyrkans omfattande körverksamhet. Kören startade som ett integrationsprojekt och för att skapa en fristad för ungdomar i Tensta. Tenstakyrkan har också ett stort socialt arbete.

Adress: Tisslingeplan 34, 163 61 Spånga

Kontakt: Maria Langefors, eller marialangefors@gmail.com