Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Assyriska kvinnoförbundet

Adress: Hantverksvägen 2, 1 tr upp, 151 65 Södertälje

Kontakt: Nursel Awrohum, 076-0065859 eller nursel.awrohum@gmail.com

Asyl i Järfälla

Asyl i Järfälla är ett 12 veckors kostnadsfritt program för asylsökande. Språkcirklar i svenskaspråket samhällsinformation arbetsmarknadsintroduktion arbetsplatsbesök och mentorskap. Järfälla kommun i samverkan med ABF Studieförbundet Vuxenskolan lokalt förening och näringsliv.

Adress: Kvarnvägen 6 Järfälla, 17764 Järfälla

Kontakt: Catrin Åhlberg Karassavas, 08-0700023711 eller catrin.ahlberg.karassava@jarfalla.se

B

Bromma KFUM

Bromma KFUM är en ideell förening som erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Och KFUM utgår från en helhetssyn på människan, som möter människors aktuella behov. Vi erbjuder idrottsintroduktion för unga vuxna och vuxna, Yoga för unga kvinnor och mammor samt en Kreativ mötesplatsverksamhet . Med fokus på hälsa,inkludering,integration, ökad självkänsla och välmående både fysiskt och psykiskt.

F

H

I

Individuell Människohjälp (IM)

IM arbetar i Sverige och Stockholm för att öka människors möjligheter att delta i samhället. Vi skapar mötesplatser med människor engagemang i fokus. Vi tror på ett starkt civilsamhälle och involverar därför volontärer i vårt arbete. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, språkfika, läxhjälp, kompismatchning, sociala aktiviteter och en föreningsguidning. Läs mer: IM Stockholm på Facebook

Adress: Västgötagränd 17, 118 28 Stockholm

Kontakt: Emelie Thornberg, 0704100349 eller emelie.thornberg@manniskohjalp.se

Initiatives of Change - Sverige

Initiatives of Change (IofC) är en världsomspännande rörelse av människor som engagerar sig för förändringar i samhället med förankring i individer som är villiga att själva förändra sina motiv och beteenden.

Adress: Pionvägen 19, 191 47 Sollentuna

Kontakt: Nik Dahlström, 0705805958 eller nikdeedahlstrom@gmail.com

Interkulturella KunskapsCentret

IKC är en ideell föreningen som erbjuder kostnadsfritt verksamheter för asylsökande i forma av: Dagverksamhet med språkkaféer, studiebesök, stadsvandringar och samhällsinformation. Kurser i svenska med samhällsorientering och Hälsofrämjande aktiviteter. För unga asylsökande har vi en lokal med musikstudio där personer som är intresserade att arbeta med musik kan vistas och arbeta med skapande av musik och/eller sång.

Adress: Järnbärarvägen 10, 127 33 Skärholmen

Kontakt: Ruben Tastas, 076-9121824 eller info@interkulturella.com

K

R

Rädda Barnen

Rädda Barnen vill genom TIA Stockholm ge möjlighet för unga asylsökande i åldern 18 år och uppåt tillsammans med etablerade personer i Sverige att delta på olika typer av aktiviteter som finns runt om i Stockholm. Det kan handla om olika initiativ som främjar kultur, idrott, arbete eller att engagera sig i olika typer av föreningsliv. • Är du en asylsökande ungdom som vill prova på en ny aktivitet eller bli engagerad i en förening på din fritid? • Har du aktiviteter eller verksamhet som du vill att fler ungdomar ska få chansen att vara en del av? Kontakta: Maliha Khan på telefon 086989344 eller maliha.khan@rb.se

Kontakt: Maliha Khan, 086989344 eller maliha.khan@rb.se

Right To Play

Right To Play arbetar med ett program där ensamkommande och nyanlända ungdomar får praktisera sin svenska, få nya kunskaper, nya erfarenheter, nya kompisar och kontakter samt där vi har en massa kul tillsammans - allt genom idrotten! I vårt projekt med TIA Stockholm fokuserar vi på att du som asylsökande mellan 18-24 år ska få ta del av vårt program, och lära dig mer om den svenska arbetsmarknaden: hur du skriver ett CV och varför det är bra att ha, hur en arbetsintervju går till, hur det är att jobba i Sverige, öva din praktiska svenska, få nya kontakter, nya erfarenheter och samtidigt ha en massa kul!

Kontakt: Frida Olsson, eller folsson@righttoplay.com

S

Spånga Blåband

Kurserna är flexibla utifrån din bakgrund och dina förkunskaper. Innehållet består av att träna sig i det svenska språket, lära sig om samhället och ta del av svenska koder och vad som är viktigt i mötet med svenskt vardagsliv. Du är med i samtal om hur det svenska samhället fungerar, om normer och värderingar. I dessa samtal har frågor om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter sin givna plats. Du får lära dig om yrkeslivet och hur du hittar och söker jobb i Sverige. Ibland gör vi studiebesök och utflykter för att lära oss mer och att få se andra miljöer än den egna stadsdelen. Det kan vara till apotek, bibliotek och annan samhällsservice, men även till muséer och kulturella inrättningar

Adress: Skogängsvägen 59 , 16341 Spånga

Kontakt: Hans Danielson, 076760573 eller hans.danielson@blavagen.nu

Stockholms stads utbildningsförvaltning

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolverksamheten, det vill säga grundskola (inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg), grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Adress: Hantverkargatan 2F (besöksadress), Stockholm

Svenskeritreanska solidaritetsrörelsen

Adress: Borgarfjordsgatan 12, 16425 Kista

T