Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

R

Rädda Barnen

Rädda Barnen vill genom TIA Stockholm ge möjlighet för unga asylsökande i åldern 18 år och uppåt tillsammans med etablerade personer i Sverige att delta på olika typer av aktiviteter som finns runt om i Stockholm. Det kan handla om olika initiativ som främjar kultur, idrott, arbete eller att engagera sig i olika typer av föreningsliv. • Är du en asylsökande ungdom som vill prova på en ny aktivitet eller bli engagerad i en förening på din fritid? • Har du aktiviteter eller verksamhet som du vill att fler ungdomar ska få chansen att vara en del av? Kontakta: Maliha Khan på telefon 086989344 eller maliha.khan@rb.se

Kontakt: Maliha Khan, 086989344 eller maliha.khan@rb.se

Rfsl Stockholm

RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig Transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer… RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas transpersoners och queeras rättigheter.

Adress: Alnögatan 7, 116 41 Stockholm

Right To Play

Right To Play arbetar med ett program där ensamkommande och nyanlända ungdomar får praktisera sin svenska, få nya kunskaper, nya erfarenheter, nya kompisar och kontakter samt där vi har en massa kul tillsammans - allt genom idrotten! I vårt projekt med TIA Stockholm fokuserar vi på att du som asylsökande mellan 18-24 år ska få ta del av vårt program, och lära dig mer om den svenska arbetsmarknaden: hur du skriver ett CV och varför det är bra att ha, hur en arbetsintervju går till, hur det är att jobba i Sverige, öva din praktiska svenska, få nya kontakter, nya erfarenheter och samtidigt ha en massa kul!

Kontakt: Frida Olsson, eller folsson@righttoplay.com

Rissnekyrkan

Rissnekyrkan har 211 medlemmar och är den enda svenskspråkiga kyrkan i Rissne. Rissne som samhälle präglas av inflyttning och Rissnekyrkan är en öppen kyrka mitt i Rissne som är tillgänglig för alla åldrar. Vi vill finnas som samverkanspart lokalt för att skapa ett tryggt område byggt på att vi ser och hjälper varandra i livets olika skeden. Människor med olika tro eller ingen tro välkomnas in i våra olika verksamheter. Vi vill att vår kyrka ska få vara en naturlig mötesplats för alla som söker en gemenskap som präglas av omsorg, respekt och kärlek. Rissnekyrkan har verksamhet inom musik- körer, barn och ungdom, stickkafé och en öppen förskola. Hjärtat av verksamheten är den öppna förskolan som har runt 7200 besök årligen av runt 300 familjer. Många av föräldrarna som kommer till förskolan är utlandsfödda och en hel del är asylsökande. Rissnekyrkan mottog Sundbybergs integrationspris år 2015 för denna verksamhet.

Adress: Kasernvägen 7, 174 59 Sundbyberg

Kontakt: Anna-Carin Klingsbo, eller pastor@rissnekyrkan.se