Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

S

Samhällsmatchen Hammarby Fotboll

Samhällsmatchen är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Hammarby Fotboll gör redan idag mycket för samhället genom att erbjuda aktiviteter för tusentals aktiva spelare och ledare – och vi förverkligar drömmar. Men vi kan göra mer. Precis som att fotbollsspelare behöver blick för spelet, behöver vi en blick för samspelet mellan fotbollen och samhället. Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll som idrottsförening kan göra för att adressera rådande samhällsutmaningar och hur vi, konkret, kan vara med och bidra till ett bättre samhälle.

Adress: Orrfjärdsgränd 13 , 120 53 Årsta

Kontakt: Andreas Jonsson, 08 462 88 14 eller andreas.jonsson@hammarbyungdom.se

Sociala Missionen

Sociala Missionen arbetar för en rättvisare värld. Vår uppgift är att ge människor i utsatta livssituationer stöd för att kunna ta makten över sina egna liv. Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening som sedan starten 1917 har arbetat med att bekämpa orättvisor, ge råd och stöd och driva opinionsarbete på det sociala och diakonala området. Våra medlemmar är ett 40-tal föreningar och församlingar inom Equmeniakyrkan i Stockholmsområdet. Enheten Råd och stöd erbjuder rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi driver också samarbetsprojekt för asylsökande tillsammans med flera av Sociala Missionens medlemsförsamlingar, samt arbetar med informations- och påverkansarbete.

Adress: Högbergsgatan 31A, 11620 Stockholm

Kontakt: Beatrice Amsenius, 0855602307 eller info@socialamissionen.se

Södertälje missionskyrka

SÖDERTÄLJE MISSIONSFÖRSAMLING bildades 1865 och har idag 343 medlemmar. Församlingen bedriver ett stort barn- och ungdomsarbete. Sedan många år tillbaka är församlingen präglad av att finnas i Södertälje med sin stora mångfald av nationaliteter och det finns en omfattande och lång erfarenhet av studieverksamhet med nyanlända.

Adress: Karlslundsgatan 2, 151 35 Södertälje

Kontakt: Margareta Fränne, eller margareta@telgemission.se

Spånga Blåband

Kurserna är flexibla utifrån din bakgrund och dina förkunskaper. Innehållet består av att träna sig i det svenska språket, lära sig om samhället och ta del av svenska koder och vad som är viktigt i mötet med svenskt vardagsliv. Du är med i samtal om hur det svenska samhället fungerar, om normer och värderingar. I dessa samtal har frågor om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter sin givna plats. Du får lära dig om yrkeslivet och hur du hittar och söker jobb i Sverige. Ibland gör vi studiebesök och utflykter för att lära oss mer och att få se andra miljöer än den egna stadsdelen. Det kan vara till apotek, bibliotek och annan samhällsservice, men även till muséer och kulturella inrättningar

Adress: Skogängsvägen 59 , 16341 Spånga

Kontakt: Hans Danielson, 076760573 eller hans.danielson@blavagen.nu

Stockholms stads utbildningsförvaltning

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolverksamheten, det vill säga grundskola (inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg), grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Adress: Hantverkargatan 2F (besöksadress), Stockholm

Svenskeritreanska solidaritetsrörelsen

Adress: Borgarfjordsgatan 12, 16425 Kista