Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

R

Rfsl Stockholm

RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig Transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer… RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas transpersoners och queeras rättigheter.

Adress: Alnögatan 7, 116 41 Stockholm